064/22-444-66

ZTE

ZTE je u010duveni brend smart telefona i drugih smart ureu0111aja. ZTE je jedan od najveu0107ih svetskih proizvou0111au010da pametnih telefona, ali i provajder drugih telekomunikacionih ureu0111aja i mreu017enih rešenja. Ova kompanija je osnovana u Šenu017eenu, u Kini, još 1985. godine. Od tada pa do danas, kompanija se razvila u visokotehnološkog igrau010da na globalnom tru017eištu mobilnih telefona kroz mreu017eu operatera u preko 140 zemalja. Danas, ovaj brend stoji iza nekih od najprodavanijih modela, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. U jednom trenutku su bili nazvani najbru017ee rastuu0107im proizvou0111au010dem mobilnih telefona u SAD-u. Situacija se drastiu010dno promenila od ove godine kada je zbog politiu010dkih pritisaka u SAD-u zabranjeno da se uvoze ovi ureu0111aji, kao i da se obavljaju bilo kakve uvozne i izvozne aktivnosti sa ovom kompanijom.