064/22-444-66

Asus

Asus je meu0111unarodna kompanija iz Tajvana koja se primarno bavila proizvodnjom hardvera. Danas se bavi proizvodnjom laptopova, desktop rau010dunara, tablet i notebook rau010dunara, ali i projektora, monitora, matiu010dnih plou010da, grafiu010dkih kartica i mobilnih telefona. Smatraju se u010detvrtim najveu0107im prodavcem  rau010dunara, narou010dito laptopova. Osnovani su 1989. godine. Iskustvo u izradi hardversko-softverskih rešenja za rau010dunare primenjuju u pravljenju odliu010dnih smart telefona. Ime kompanije potiu010de od naziva krilatog konja Pegasus iz gru010dke mitologije. Asus se snau017eno uzdiu017ee iznad proseka, a to dokazuje i svojom poznatom serijom smart ureu0111aja iz serije ZenFone.