064/22-444-66

Huawei

Za Huawei se danas kau017ee da je najveu0107i proizvou0111au010d pametnih i mobilnih telefona u Kini. Osnovani su 1987. godine i od tada grabe napred krupnim koracima. Na svetskom tru017eištu se trenutno nalaze na treu0107em mestu. Na globalnom tru017eištu telefona, Huawei zauzima više od 9 odsto, a u Španiji, Italiji, Nemau010dkoj i Francuskoj više od 10 odsto.Pored proizvodnje mobilnih ureu0111aja, Huawei se bavi izgradnjom telekomunikacionih mreu017ea, konsultantskim uslugama i opremom za preduzeu0107a, kako u Kini, tako i u inostranstvu. Odliu010dne serije mobilnih smart telefona kao što su Mate, Nova, Huawei G, Huawei P, Honor itd. postavile su repere za ostale svetske proizvou0111au010de.