064/22-444-66

Motorola

Nekada mou0107na ameriu010dka kompanija Motorola osnovana je 1928. godine. Na samom pou010detku svoga rada bavili su se telekomunikacionom tehnologijom. Proizvodili su opremu za radio aparate, narou010dito radio aparate za automobile. Naredni korak je bila proizvodnja voki-tokija koji su izbacili na tru017eište 1943. godine. U današnje vreme, Motorola je jedan od najpoznatijih proizvou0111au010da mobilnih telefona, ali u vlasništvu kompanije Lenovo. Bez Motorolinih inovativnih rešenja, savremena mobilna telefonija nikada ne bi bila ista.